Prenumerata  
krajowa i zagraniczna 
to najprostszy 
i najpewniejszy sposób 
otrzymywania GŁOSU
 
 
Prenumerata krajowa i zagraniczna
 
Prenumerata krajowa 
to prosty i tani sposób otrzymywania GŁOSU 
w każdym zakątku Polski 
Osoby pragnące otrzymywać GŁOS pocztą do domu powinny wpłacać 
należność na konto bankowe: 

PBK S. A. VIII/O Warszawa 
11101037-401030128911 
dla: Dziedzictwo Polskie sp. z o.o. 
01-756 Warszawa 
ul. Przasnyska 9/33 
NIP 526-10-30-965 
tytułem: opłata prenumeraty GŁOSU 
za okres .............................................. 
Prenumerata kwartalna = 52 zł 
Prenumerata półroczna = 104 zł 
Prenumerata roczna = 208 zł 
 

Zachęcamy i zapraszamy
Prenumerata zagraniczna 
to najprostszy sposób otrzymywania GŁOSU 
w każdym kraju i na całym świecie 
Osoby oraz firmy pragnące otrzymywać GŁOS za granicą powinny wpłacać 
należność na konto bankowe: 
PBK S. A. VIII/O Warszawa 
11101037-401030128911 
dla: Dziedzictwo Polskie sp. z o.o. 
01-756 Warszawa 
ul. Przasnyska 9/33 
NIP 526-10-30-965 
tytułem: opłata prenumeraty GŁOSU 
za okres .............................................. 
Prenumerata kwartalna = 26$ 
Prenumerata półroczna = 52$ 
Prenumerata roczna = 104$ 
 
Zachęcamy i zapraszamy

 
 
 

 

Prenumerata krajowa
 
Prenumerata zagraniczna