Lista biskupów uwięzionych, internowanych lub zesłanych do obozów pracy

Droga krzyżowa Kościoła w ChinachW najludniejszym kraju świata - komunistycznej Chińskiej Republice Ludowej - od niemal 60 lat Kościół katolicki podlega jednym z najbardziej masowych, długotrwałych i surowych prześladowań czasów nowożytnych.

Aż 144 chińskie (kontynentalne) archidiecezje, diecezje i prefektury apostolskie pozostają - z punktu widzenia władz komunistycznych - nieobsadzone, a ich nieuznawani przez Pekin rządcy, w tym wielu biskupów, są więzieni, giną w tajemniczych okolicznościach lub muszą działać w ukryciu.

W miarę swobodnie Kościół katolicki działa jedynie na terenie niedawno włączonych do ChRL dwu byłych kolonii: brytyjskiej (Hong Kongu) i portugalskiej (Makau). Biskupem 300-tysięcznej diecezji w Hong Kongu jest 73-letni salezjanin bp Józef Zen Ze-kiun, na czele 20-tysięcznej diecezji Makau stoi 59-letni biskup Józef Lai Hung-seng.

Na początku marca doskonale poinformowana włoska agencja prasowa AsiaNews ogłosiła wykaz kilkunastu chińskich biskupów (w tym pięciu z diecezji Baoding w prowincji Hebei niedaleko Pekinu), którzy przetrzymywani są w więzieniach lub w inny sposób odizolowani od kontaktów z wiernymi. Ogłoszono też imiona i nazwiska niektórych spośród aresztowanych i skazanych na pobyt w obozach pracy księży i zakonników. Obie listy są oczywiście mocno niekompletne.

Szereg innych chrześcijańskich portali internetowych (w tym właśnie AsiaNews) wezwało w czasie Wielkiego Postu do prowadzenia kampanii na rzecz uwolnienia chińskich biskupów i księży z komunistycznych aresztów, więzień i obozów pracy.


W okolicach Pekinu


Diecezja prowincji Hebei niedaleko Pekinu od lat są centrum katolickiego oporu przeciw komunistycznym prześladowaniom, w tym także - przeciw narzucanej przez władze ChRL i ONZ polityce ludnościowej “jedna rodzina = jedno dziecko”. O losie tamtejszych katolików wiadomo stosunkowo najwięcej, bo to blisko stołecznego Pekinu, więc wszystko dzieje się poniekąd na oczach licznie odwiedzających ten teren turystów i dyplomatów; także dlatego, że już za cesarskich czasów prowincja Hebei była terenem najbardziej udanych katolickich misji i prawdziwie masowych nawróceń.

Do roku 1947, gdy władzę w Chinach kontynentalnych zdobył ludobójczy reżim komunistyczny, wszystkie diecezje ogromnej prowincji Hebei miały biskupów, liczne kościoły, szkoły i szpitale. Po 1947 roku majątek Kościoła został momentalnie skonfiskowany i “znacjonalizowany” lub przekazany posłusznym władzom wyznawcom “kościoła patriotycznego”, natomiast wierni i ich biskupi rozpoczęli długą, wciąż niezakończoną drogę krzyżową Kościoła w ChRL. Mianowany w 1946 rok ordynariuszem diecezji Baoding bp Piotr Józef Fan Xueyan zdecydowaną większość spośród 46 lat swej posługi biskupiej spędził w obozach pracy, ordynariusz sąsiedniej diecezji Xuanhua bp Piotr Wang Mu-To zmarł w obozie pracy i od tej pory władze partyjno-państwowe nie uznawały jego następców. A to tylko dwa z ponad setki przykładów.

Gdy katolikom odebrano kościoły, zaczęli spotykać się na Mszach Świętych, lekcjach religii, chrztach i katolickich ślubach w prywatnych domach pełniących role kaplic. Aresztowano ich, bito, burzono domy, ale nie załamywali się. Krew męczenników nasieniem, Kościoła Chrystusowego - mawiano w starożytnym Rzymie. Nie inaczej jest i dziś.


Aresztowani bez wieści


Obecnie nadal pozostają uwięzieni m.in.:

Bp Jakub Su Zhimin (lat 72), ordynariusz diec. Baoding, aresztowany w 1996 roku. W ciągu minionych 9 lat widziano go tylko raz, gdy policjanci dowieźli go do szpitala w Pekinie, gdzie przeszedł badania serca i wzroku.

Bp Franciszek An Shuxin (lat 54), biskup pomocniczy diec. Baoding, aresztowany w 1997 roku. Od tej pory nie było o jego losie żadnych wiadomości.

50-letni ojciec Paweł Huo Junlong został mianowany administratorem diec. Baoding w roku 1987. Aresztowany w sierpniu 2004 roku i do dziś jest przetrzymywany w niewiadomym miejscu bez sądu i bez postawienia zarzutów. Razem z nim aresztowano dwu zakonników, ojców Zhang Zhenquan oraz Ma Wuyong, którym także pod koniec lat 80-tych Stolica Apostolska powierzyła odpowiedzialne zadania w diecezji Baoding (więcej o ich losach za chwilę).

Bp Han Dingxian (lat 66) z diecezji Yongnian/Handan (także w prow. Hebei), który poprzednio spędził 20 lat w więzieniach, został ponownie aresztowany w grudniu 1999 roku i od tego czasu nikt - łącznie z członkami jego najbliższej rodziny - nie miał żadnych wiadomości o jego losie.

Bp Kosma Shi Enxiang (lat 83), od 23 lat ordynariusz diec. Yixian w prow. Hebei, jako ksiądz, a potem biskup, spędził 30 lat w więzieniach (poprzednio w latach 1990-1993). W kwietniu 2001 roku został aresztowany ponownie i od tej pory jest ściśle izolowany od kontaktów z wiernymi z jego diecezji.

Bp Filip Zhao Zhendong (lat 84) z diec. Xuanhua w prow. Hebei został aresztowany w grudniu 2004 roku i do dziś nie odzyskał wolności.


Prześladowani


Pekin sprzeciwia się swobodnemu obsadzaniu przez Stolicę Apostolską osieroconych po śmierci biskupów stolic diecezji. Mianowani bez zgody władz ChRL administratorzy diecezji są aresztowani lub w inny sposób utrudnia im się kontakty z wiernymi. Dziesiątkom księży i nieuznawanych przez władze biskupów całkowicie uniemożliwiono sprawowanie służby Bożej:

bp Li Side (lat 78) z diec. Tianjin jest obecnie internowany i nie może wypełniać swoich duszpasterskich obowiązków (wcześniej był aresztowany od grudnia 1989 do czerwca 1991 roku),

abp Jan Yang Shudao (lat 84, diec. Fuzhou w prow. Fujian) spędził 30 lat w więzieniach; po raz pierwszy aresztowano go w 1955 roku za odmowę przyłączenia się do prokomunistycznego “kościoła patriotycznego”; uwolniony w 1981 roku, był ponownie aresztowany w latach 1988-1991; do dziś jest regularnie zatrzymywany i stale śledzony,

bp Juliusz Jia Zhiguo (lat 68) z diec. Zhengding był już wielokrotnie aresztowany i uwalniany (w roku 2005 zatrzymywano go i uwalniano już dwukrotnie) i za każdym razem podlegał przymusowemu procesowi forsownej indoktrynacji; Stolica Apostolska niejednokrotnie publicznie apelowała o jego uwolnienie,

schorowany bp Bartłomiej Cengti (lat 74) z diec. Hanzhong w prow. Shaanxi od grudnia 2001 roku przebywa w areszcie domowym; uniemożliwiono mu kontakt z księżmi,

bp Li Hongye (lat 83) z diec. Luoyang w prow. Henan przebywa w areszcie od roku 1997,

bp Liu Guandong (lat 84, diec. Yixian) i bp Han Jingtao (lat 82, diec. Sipin w prow. Jilin) są pod stałym policyjnym dozorem i nie mogą odprawiać publicznie nabożeństw, natomiast bp Józef Fan Zhongliang (lat 85, diec. Szanghai) też podlega nadzorowi policji, ale przynajmniej ma stały kontakt z wiernymi,

aresztowany w październiku 1999 roku bp Xie Shiguang (lat 86, diec. Mingdong w prow. Fujian) był przez kilka lat przetrzymywany w nie ustalonym miejscu a obecnie podlega stałemu nadzorowi policji,

bp Shi Hongzhen (lat 75, biskup koadiutor diec. Tianjin) obchodził w tym roku jubileusz 50-lecia kapłaństwa; nie jest internowany, ale de facto uniemożliwiono mu kontakty z wiernymi,

bp Jakub Lin Xili (lat 84, diec. Wenzhou w prow. Zhejiang) był aresztowany w latach 1999-2002 i nadal podlega ścisłemu policyjnemu nadzorowi, a wszystko to w ramach partyjno-rządowo-policyjnej kampanii poparcia dla “kościoła patriotycznego”, w ramach której świeccy i duchowni katolicy są prześladowani a kościoły burzone i podpalane - w samej tylko wiosce Linjiayuan miejscowy kościół parafialny był do roku 2001 trzy razy burzony (a potem odbudowywany przez cierpliwych chińskich parafian).


Aresztowani


VII-VIII.2004: ks. Zhang Zhenquan i ks. Ma Wuyong z diec. Baoding aresztowani za odprawienie wraz z administratorem diecezji o. Pawłem Huo Junlong Mszy Św. w rocznicę święceń kapłańskich.

X.2003: o. Li Wenfeng, o. Liu Heng i o. Dou Shengxia wraz z grupą kleryków z diec. Shijiazhuang w prow. Hebei - za udział w uroczystościach religijnych w Gaocheng.

VIII.2003: o. Chi Huitian z diec. Baoding - za sprawowanie Mszy Św. podczas letniego obozu młodzieżowego, czyli odpowiednika naszych grup oazowych.

VII.2003: o. Kang Fuliang, o. Chen Guozhen, o. Pang Guangzhao, o. Yin Ruose i o. Li Shujun z diec. Baoding - za odwiedzenie o. Lu Genjun, wypuszczonego po trzech latach z obozu pracy.

V.2003: o. Lin Daoming z diec. Fuzhou - za odwiedzenie wypuszczonej z obozu pracy matki, którą skazano za to, że była kucharką w niezalegalizowanym przez władze seminarium duchownym w Changle.

IV.2003: o. Zheng Ruipin i 18 seminarzystów z tej samej diecezji - kleryków z czasem wypuszczono, kapłan do dziś nie opuścił więzienia.

IV.2001: o. Li Jianbo z diec. Baoding został aresztowany w Xilinhot na terenie tzw. Wewnętrznej Mongolii i skazany na tzw. reedukację w obozie pracy.

Ojcowie Pang Yongxing, Ma Shunbao i Wang Limao z diec. Baoding 7 czerwca 2003 roku zostali skazani na pobyt w obozie pracy. Aresztowano ich - odpowiednio - przed Bożym Narodzeniem 2001 roku oraz w Niedzielę Palmową i Niedzielę Wielkanocną 2002 roku.


GUG

wg AsiaNews.it oraz CatholicHierarchy.org